Školení a vzdělávání zaměstnanců

Klasická témata např.:

 • základy mezilidské komunikace a komunikačních dovedností
 • komunikace v konfliktních situacích
 • sociální komunikace ve veřejné správě
 • řízení a komunikační dovednostu
 • management a marketing
 • řízení lidských zdrojů
 • organizace a timemanagement vedoucích pracovníků
 • sociální pedagogika
 • sociálně patologické jevy
 • epidemiologie stárnutí
 • jak udržet nejlepší zaměstnance (obsah školení lze přizpůsobit individuálním potřebám)