Osobní profil

Mgr. Milan Veselý

Kvalifikace:
Absolvent studia sociální pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých budějovicích a na Univerzitě Hradec Králové. Dlouholetá praxe ve státní správě a soukromé sféře v oblasti psychologické diagnostiky (posuzování osobní způsobilosti k výkonu profese, diagnostika patologických a rizikových projevů chování), školení, vzdělávání, poradenské činnosti v oblasti sociálně patologických jevů.

Základem pro moji práci v oblasti psychologického poradenství je jedinečná metoda Barvy života, jejímž základem je psychologicko diagnostická technika Barvově-Slovních Asociací. Stručně o metodě Barvy života praxi:
Barvy života jsou kombinací:

  • psychologické techniky Barvově-Slovních Asociací (BSA)
  • psychologické teorie Objektově-Komunikační Analýzy Vědomí (OKAV)
  • moderní počítačové technologie
  • stovky tisíc realizovaných snímků osob poskytujících bázi pro porovnávání v ČR

Jde o zcela jiný a nový přístup k diagnostice i intervencím, než jak je známe z klasické klinické psychologie či psychiatrie. Barvy samotné jsou uznávanou psychologickou metodou již velice dlouho. Autorem metody, je český psycholog Jiří Šimonek, který využil zkušeností, teoretické práce a praxe mezinárodně uznávaného vědce a psychologa Maxe Lüschera, a vše propojil do Lüscherova barvového testu.

Je to v současnosti jedna z nejdokonalejších v typologii osobnosti, zdokonalená a používaná v současnosti předními světovými psychology. Umožňuje pochopit zákonitosti svého chování a chování ostatních lidí v našem okolí. Je využíváná v oblasti partnerských a rodinných vztahů (pomůže vám např. pochopit myšlení a chování partnera), v oblasti podnikání (poznání spolupracovníků, obchodních partnerů) ke zlepšení vztahů, komunikace a předcházení konfliktů, a také při hledání osobnostního rozvoje. Abychom mohli porozumět druhým lidem, je nutné  poznat nejprve sebe sama.

Na Vaší cestě k úspěchu Vám pomohu v hledání osobnostního rozvoje, v motivování, nastavování příznivého klimatu v týmu, vzdělávání zaměstnanců a plánování profesních kariér, při hodnocení a budování týmů nebo při vyhledávání a výběru pracovníků vhodných pro danou funkci.